СЪВЕТИ | СЪВЕТ РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ И НАЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА | НАЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ В СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2020 ГОДИНА
Изказване на президента