СЪВЕТИ | СЪВЕТ ДУХОВНОСТ, КУЛТУРА И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ | ПРОБЛЕМИ НА ПЪЛНОЦЕННИЯ ДИАЛОГ И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА