СЪВЕТИ | СЪВЕТ ВЪНШНА ПОЛИТИКА, ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ