СЪВЕТИ | СЪВЕТ ДУХОВНОСТ, КУЛТУРА И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ | ОСНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА КУЛТУРА НА БЪЛГАРИЯ