АДМИНИСТРАЦИЯ | СЪВЕТНИЦИ НА ПРЕЗИДЕНТА
ВАСИЛ ЛАЗАРОВ Съветник по военната сигурност на Президента на Републиката
0
0
ВАЛЕНТИНА ТАНЕВА Съветник по образование, наука и иновации на Президента на Републиката
0
0
СТЕФАН САВОВ Съветник по социални политики и здравеопазване на Президента на Републиката
0
0
ВЕРОНИКА ОРБЕЦОВА Съветник по външна политика на Президента на Републиката
0
0
НЕВЯНКА КЪНЕВА Съветник по правни въпроси на Президента на Републиката
0
0
ИЛИЯ МИЛУШЕВ Съветник по сигурност и отбрана на Президента на Републиката
0
0
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ Съветник по младежта и спорта на Президента на Републиката
0
0
ДАРИНКА ВЛАДОВА Съветник по Благотворителната инициатива „Българската Коледа“
0
0
НЕВИН ФЕТИ Съветник по правни въпроси на Президента на Републиката
0
0
ИРИНА НИКОЛОВА - ГЪРКОВА Съветник по духовност и култура на Президента на Републиката
0
0